Logo Metarex Go to the English Page

Последни новини:

Вашият надежден партньор в рециклирането

Nature
ПРОЕКТ BG05М9OР001-1.021-0194 „Обучения за заети лица в Метарекс ООД”
Дата: 2018-03-08
Източник: Метарекс ООД
На 08.03.2018 г. управителят на „Метарекс“ ООД господин Валери Тодоров подписа договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, процедура BG05М9OР001-1.021 „Обучения за заети лица“.
Footer