Logo Metarex Go to the English PageТук можете да прочетете някои от последните новини, свързани с Метарекс, както и новини за рециклирането в глобален мащаб

 

ПРОЕКТ BG05М9OР001-1.021-0194 „Обучения за заети лица в Метарекс ООД”
Дата: 2018-03-08
Източник: Метарекс ООД

На 08.03.2018 г. управителят на „Метарекс“ ООД господин Валери Тодоров подписа договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, процедура BG05М9OР001-1.021 „Обучения за заети лица“.Общината вдигна пета изоставена кола, остават още стотици
Дата: 2017-08-23
Източник: Метарекс ООД

Община Шумен, с помощта на фирма Метарекс ООД, разчиства града от изоставени автомобили.ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 02/дата 24.02.2017г. за „Закупуване на телехендлер – телескопичен челен товарач.“
Дата: 2017-02-27
Източник: Метарекс ООД

МЕТАРЕКС ООД обявава ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 02/дата 24.02.2017г. за „Закупуване на телехендлер – телескопичен челен товарач.“Метарекс ООД обявява 28 нови работни места за безработни и неактивни лица за следните позиции:
Дата: 2016-11-03
Източник: Метарекс ООД

Метарекс ООД обявява 28 нови работни места за безработни и неактивни лица за следните позиции:ПРОЕКТ BG05М9OР001-1.003-0683 „Нови възможности за заетост, професионална реализация и право на достоен труд в Метарекс ООД”
Дата: 2016-10-06
Източник: Метарекс ООД

На 06.10.2016 г. управителят на фирма „Метарекс“ ООД господин Валери Тодоров подписа договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, процедура BG05М9OР001-1.003 „Ново работно място 2На 06.08.2013г. Метарекс ООД успешно приключи изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
Дата: 2013-08-06
Източник: Метарекс ООД

За период от една година Метарекс ООД успешно закупи по-модерни лични предпазни средства и специално работно облекло за индивидуална защита на здравето и безопасността на 140 работници от вредно въздействащите фактори. Беше направен подробен анализ на съсДоговор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
Дата: 2012-08-07
Източник: Метарекс ООД

На 07.08.2012 г. управителят на фирма „Метарекс“ ООД господин Валери Тодоров подписа договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013" на обща стойност 110,352.88 лв.Дискусия 'По-добре да възстановим старото електическо и електронно оборудване, отколкото да го рециклираме'
Дата: 2008-11-01
Източник: Метарекс ООД

Днес, 01.11.2008 (Денят на Народните Будители), Метарекс ООД организира в читалище "Добри Войников" дискусия с участието на ученици...
Конкурс за Рисунка 'Зелено Сърце'
Дата: 2008-06-24
Източник: Метарекс ООД

Днес 24.06.2008 (Еньовден), Метарекс ООД, заедно с Булекопак АД и кметството на с. Мадара, организираха екологичен конкурс...
Метарекс ООД - Договор за Рецикиране с ТЕСИ ООД
Дата: 2008-01-01
Източник: Метарекс ООД

Метарекс ООД ще организира разделно събиране на отпадъци от електронно и електрическо оборудване с големите магазинни вериги, които продават продукти на ТЕСИ ООД.
 

Footer