Logo Metarex Go to the English Page


 

Метарекс ООД - Договор за Рецикиране с ТЕСИ ООД

Метарекс ООД

2008-01-01


Беше подписан договор между Метарекс ООД и ТЕСИ ООД. Метарекс ще организира разделно събиране на отпадъци от електронно и електрическо оборудване в големите магазинни вериги, предлагащи продукти на ТЕСИ ООД.

Метарекс ще осигури и разположи контейнери за разделно събиране на отпадъците електронно и електрическо оборудване на подходящи за това места в магазините, със специални обозначения и насочващи табели.

Към момента са оборудвани над 60 точки за разделно събиране на отпадъци електронно и електрическо оборудване на територията на цялата страна.

 

Back to News Page

Footer

 

Вижте всички новини