Търговия с отпадъци

Метарекс ООД изкупува и приема почти всички типове рециклируеми отпадъци на своите площадки и изкупвателни пунктове.
 

Източниците на рециклируеми материали са основно от производствени отпадъци от промишлеността и от бита.

Производствените отпадъци се генерират по време на производствения процес и включват некачествени, бракувани изделия, отпадъци - като изрезки, стружки и др. ; както и стари изделия и оборудване излязло от употреба.

Битовите отпадъци се генерират от предмети за бита, които са били използвани по предназначение и са загубили качествата си. Разбира се, те представляват интерес ако все пак притежават някаква стойност за рециклиране и биха могли да се вложат отново в производството като суровини.

Понякога при нас попадат и годни за повторна употреба или дори нови и неупотребявани стоки, които можете да намерите в съответния раздел към този сайт.

Посочените на този сайт отпадъци са с информативен характер, по принцип рядко задържаме количества готова продукция на склад. Приемаме запитвания за всякакъв тип отпадъци, дори и за непосочени на този сайт видове.

Стоките в раздел Годни за употреба, по принцип би трябвало да са актуални. Ако проявявате интерес към някоя от тях, моля да се свържете с нас.