Услуги по демонтаж

Метарекс ООД разполага с висококфалифицирани специалисти, дългогодишен опит и специализирана техника за извършването на дейности по почистване и демонтаж на обекти и съоръжения.
 

Услуги, за които можем да Ви предложим решение:

  • демонтаж на сложни агрегати;
  • демонтаж на рекламни метални конструкции;
  • демонтаж на заводски цехове и оборудване;
  • демонтаж на огради и метални прозоречни конструкции;
  • демонтаж на централи;
  • демонтаж на промишлени здания и съоръжения и други обекти;
  • демонтаж на котли и цистерни;
  • почистване на твърди и течни утайки от цистерни, резервоари, каломаслоуловители и други съоръжения;
  • опаковане и етикетиране на получените утайки от почистването рециклиране, оползотворяване, обезвреждане или депониране на получените отпадъци в следствие на дейностите по демонтаж и почистване (стъкло, метални отпадъци, дървени отпадъци, строителни отпадъци (бетон, тухли, плочки и керамични изделия и други), стъклена вата, азбест, утайки от гориво, масла, замърсени води, утайки, съдържащи други опасни вещества).

Свържете се с нас на телефоните посочени в меню „Контакти“, за да обсъдим Вашите нужди и да намерим най-доброто решение заедно.