Екипът на Метарекс ООД

Успешното развитие на Метарекс се дължи до голяма степен на хората, работещи във фирмата. Високообразованите и мотивирани служители и работници правят лесно изпълнима всяка поставена цел. В момента заетият персонал е около 150 човека. Голяма част от тях работят във фирмата с години и са се посветили на нея.Лоялността към нашите доставчици и клиенти, стриктната финансова дисциплина, високата професионална компетентност - тези качества на служителите в Метарекс ООД са ключът към добрата репутация на компанията сред българските и чуждестранни партньори, банки и правителствени институции.

Управители

Симеон Дамянов
Управител и съсобственик

Валери Тодоров
Управител и съсобственик

Ключов Персонал:

Цветомира Николова
Финансов Мениджър

Мирослав Петров
Търговски Мениджър

Борислав Бойчев
Организатор „Стопанска дейност“

Мерлин Ирфан
Еколог

Силвия Георгиева
Юрисконсулт

Нели Ганчева
Специалист „Управление на отпадъци“

Румен Дончев
Експерт Логистика

Нели Христова
Технически сътрудник

Александра Борисова
Счетоводител