Екипът на Метарекс ООД

Успешното развитие на Метарекс се дължи до голяма степен на хората, работещи във фирмата. Високообразованите и мотивирани служители и работници правят лесно изпълнима всяка поставена цел. В момента заетият персонал е около 150 човека. Голяма част от тях работят във фирмата с години и са се посветили на нея.Лоялността към нашите доставчици и клиенти, стриктната финансова дисциплина, високата професионална компетентност - тези качества на служителите в Метарекс ООД са ключът към добрата репутация на компанията сред българските и чуждестранни партньори, банки и правителствени институции.

Управители

Симеон Дамянов
Управител и съсобственик

Валери Тодоров
Управител и съсобственик

Ключов Персонал:

Светлана Делева
Финансов Мениджър

Мирослав Петров
Търговски Мениджър

Борислав Бойчев
Организатор „Стопанска дейност“

Юлиана Иванова
Еколог

Силвия Георгиева
Експерт „Програми и проекти“

Нели Ганчева
Специалист „Управление на отпадъци“

Румен Дончев
Експерт Логистика

Александра Баева
Технически сътрудник, специалист „Обучение и развитие“ и ЗБУТ

Галина Ботева
Счетоводител и ТРЗ

Александра Борисова
Счетоводител