Общината вдигна пета изоставена кола, остават още стотици

Работници на фирма „Метарекс“, с която община Шумен има договор за премахване на изоставени по улиците на града стари коли, вдигнаха днес Вартбург до блок 5 на жк „Херсон“. Автомобилът беше откаран на площадката на ул. „Цветан Зангов“ за разкомплектоване. Прочетете цялата новина в shum.bg

Проект BG05М9OР001-1.021-0194 „Обучения за заети лица в Метарекс ООД“

На 08.03.2018 г. управителят на Метарекс ООД господин Валери Тодоров подписа договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, процедура BG05М9OР001-1.021 „Обучения за заети лица“ – Компонент II на обща стойност 20 900.00 лв. Проект „Обучения за заети лица в Метарекс ООД” има за цел да повиши способността на заети лица в … Read More