Околна среда

Ограничените ресурси на нашата планета и замърсяването на околната среда кара все повече хора и компании да разберат, че няма друга алтернатива за оцеляване, освен съхраняване на природата. Всеки може да го направи по свой начин.
 

Фирмата ни събира, обработва и рециклира отпадъчни материали, от населението и от индустрията. По този начин изпълняваме две основни задачи:

  • Първо, запазваме природата от замърсяване от депонирани отпадъци;
  • Второ, подготвяйки за използване отпадъците като суровини за производство, съхраняваме хиляди тонове природни ресурси - дървета, руди, минерали, енергия и много други.

Всеки човек на земята може да направи малко усилие за да удължи живота на нашата планета дори с минута. Той или тя може например да загаси светещата лампа в празната стая, или днес да отиде на работа пеш или с велосипед, вместо с автомобила си.

Компаниите имат моралното задължение да използват рециклирани суровини и материали за своето производство, когато това е възможно.

Това е пътят, по който трябва да вървим, за да могат нашите деца да се наслаждават на живота си на Майката Земя, така, както ние го правим сега.