Днес, 20.07.2023 г. Метарекс ООД отправя Публична покана за „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на високотехнологични дълготрайни материални активи“.

Пълният текст на Публичната поката можете да изтеглите прочетете от тук.

Всички необходими документи, свързани с Публичната покана, можете да изтеглите от тук.