Метални отпадъци

Метарекс ООД търгува с основни типове отпадъци от черни и цветни метали, смесени или сортирани по видове. Компанията разполага с необходимия ресурс за извършване на предварителна обработка и подготовка на различни метални отпадъци за рециклиране. Получените метали се обработват съгласно международно приетите практики. В дългогодишната си дейността в сферата на търговия с отпадъци, фирмата винаги се ръководи и спазва нормите на законодателството.
 

Основните типове отпадъци от черни метали купувани, преработвани и продавани от компанията са:

Тежък стоманен скрап дебел, над 4 мм.

Стоманени и/или железни отпадъци с дебелина над 4мм. Всяко отделно парче не бива да надвишава като размери 1500 х 500х500мм, подготвени така, че да се осигури плътно натоварване. Материалът не бива да съдържа: цветни метали, леяци, бали, брикети, пресовани или насипни телове, стоманени въжета, бутилки под налягане, резервоари, или големи неразмерни парчета скрап които не могат да бъдат нарязани.

Тежък стоманен скрап тънък, под 4 мм.

Стоманени и/или железни отпадъци с дебелина под 4 мм. Всяко отделно парче не бива да надвишава като размери 1500 × 500 × 500 мм, подготвени така, че да се осигури плътно натоварване. Материалът не бива да съдържа: цветни метали, леяци, бали, брикети, пресовани или насипни телове, стоманени въжета, бутилки под налягане, резервоари, или големи неразмерни парчета скрап които не могат да бъдат нарязани.

Ламарина и скрап от метални опаковки

Стоманени варели, кутии, тапи, кофи и други подобни. Материалът може да бъде пресован или нарязан. Всички метални съдове по-големи от 10см трябва да бъдат нарязани и ли пробити. Не се допуска съдържание на примеси от цветни метали.

Технологичен отпадък от изрезки от студеновалцувани листи

Стоманен скрап от технологичен отпадък, без наличие на ръжда, боя или друго покритие.

Чугунен скрап

Вторични метали, нарязани и цели дебелостенни машини, детайли, метални шаблони, леярски форми и други материали направени от леярски чугун.

Търгуваме и със смесени / неразмерени отпадъци от черни метали

Основните типове отпадъци от цветни метали купувани, преработвани и продавани от компанията са:

Алуминиев скрап:
 
Алуминий мек / Taint/Tabor

Състои се от чисти стари листи от смесени алуминиеви сплави от две или повече сплави, невключващи фолио, венециански щори, отливки, тънка жица, изолирани кабели, домакински съдове, радиаторни кожуси, самолетни листи, капачки от бутилки, пластмасови детайли, замърсявания и други неметални включвания. Замърсяванията от грес и машинни масла не бива да превишават 1%. Допускат се максимум 10% боядисани листи.

Алуминий твърд, леярски отливки и сплави / Tense

Състои се от почистени алуминиеви отливки, които могат да съдържат автомобилни и авиационни отливки, но без блокчета (слитъци), и да бъдат почистени от желязо, месинг, замърсявания и други неметални включвания. Омасляването не бива да превишава 2%.

Алуминиева жица / Talon,Taste

Състои се от нови, почистени, несплавени алуминиеви жици или кабели, почистени от тънък многожилен проводник, кабели с водеща стоманена жица, екранирани и изолирани кабели, желязо, изолации и други неметални включвания. Състои се и от стари кабели и жици от несплавен алуминий, съдържащи не повече от 1% окисления и замърсявания, почистени от тънък многожилен проводник, желязна и пластмасова изолация и други неметални включвания.

Алуминиева дограма, сортирана според боядисването или смесена

Състои се от екструдиран алуминий сплав 6063 (нови, производствени или стари, употребявани отпадъци), които могат да съдържат до (но не повече от) 10% боядисан материал и 10% - от сплав 6061. Не трябва да съдържа отпадъци от други алуминиеви сплави. Материалът трябва да бъде почистен от цинкови краища, железни елементи, филц, пластмаси, хартия, картон, термо-мост, кал и други замърсявания.

Алуминиеви джанти

Състои се от почистени от желязо и пластмаса автомобилни алуминиеви джанти.

Алуминиеви радиатори

Състои се от почистени от желязо и други примеси алуминиеви радиатори с различен произход.

Алуминиеви кутийки и капачки

Състои се от употребявани алуминиеви кутийки и капачки, смесени или сортирани по видове. Не се допуска съдържание на примеси от желязо, пластмаса и хранителни отпадъци.

Алуминиево фолио

Състои се обикновено от производствени отпадъци от алуминиево фолио или бракувани партиди.

Меден скрап:
 
Мед свежа

Състои се от чиста оголена неизолирана жица от несплавена мед, по-дебела от 1.5мм. Материалът не трябва да е балиран или окислен.

Мед дебела

Състои се от чиста, некалайдисана, неизолирана жица или кабел от несплавена мед, по-дебела от 1.6мм., без горена жица, която е чуплива, допуска се окисляване в разумни граници. Медно съдържание мин. 98%.

Мед тънка и съдове

Състои се от разнообразни видове жица от несплавена мед със средно медно съдържание от 96% (минимум 94%). Не трябва да съдържа следното: прекалено големи количества калайдисана, с оловно покритие или припой, жица; месингова или бронзова жица; наднормено омасляване, железни и неметални включвания; горена медна жица, съдържаща изолация; тънка жица с лаково покритие; горена жица, която е трошлива и да няма пепел.

Мед лакирана

Състои се от разнообразни видове жица от несплавена мед с лаково покритие.

Месингов скрап

Състои се от смесени отпадъци от жълт месинг, включващи месингови отливки, валцован месинг, месингови пръти, тръби и различни жълти месинги, включително на метализиран месинг. Трябва да е почистен от манганов бронз, алуминиев бронз, непретопени радиатори или части от радиатори, и от изключително замърсени или корозирали материали. Не се допуска съдържание на муниции включително, но не само, гилзи.

Цинков скрап:
 
Цинкова ламарина

Състои се от цинкова ламарина от несплавен цинк, като покривни и други листи.

Цам чист до 5% примеси
С

ъстои се от разнородни стари отливки на цинкова основа, с железни и други включвания не повече от 5%. Не трябва да съдържат стружки, парчета шлака, големи късове, претопени парчета и др. За всички съставки, неподлежащи на претапяне, мръсотия, чужди включвания, както и вредни вещества (гума, корк, пластмаса, грес, масла и пр.) се прави отбив.

Цам смесен с над 5% примеси

Състои се от разнородни стари отливки на цинкова основа, с железни и други включвания повече от 5%. Не трябва да съдържат стружки, парчета шлака, големи късове, претопени парчета и др. За всички съставки, неподлежащи на претапяне, мръсотия, чужди включвания, както и вредни вещества (гума, корк, пластмаса, грес, масла и пр.) се прави отбив. Материал, съдържащ над 30% желязо, се приема за негоден.

Оловен скрап

Олово чисто, смолисто от кабелни обелки, други.

Магнезиев скрап

Състои се от отливки от магнезиеви сплави, железни и други включвания не повече от 5%.

Отпадъци от неръждаема стомана и инструментални стомани

Състои се от отпадъци от неръждаеми и индустриални стомани, сортирани според сплавите. Основните сплави неръждаема стомана са 304 и 316, но компанията работи и с 430 и други.

Mногослойни материали, ламинирани фолиа и др.