Автомобили за скрап

Метарекс ООД изкупува излезли от употреба моторни превозни средства. Компанията разполага със специализиран транспорт и предлага извозване на автомобилите, които не са в движение. Издават се всички необходими документи за бракуване и отписване от регистрите на КАТ и Данъчната служба.
 

Приетите автомобили се разтоварват на лицензирана площадка на фирмата, на която в последствие се извършват дейности по разкомплектоване. Получените отпадъци (масла, акумулатори, черни метали, цветни метали, гуми, стъкла, тапицерии, пластмаса, спирачни течности, спирачни накладки, антифризни течности и др.) се предават на лицензирани заводи за рециклиране, оползотворяване, обезвреждане или депониране.

Метарекс ООД има сключен договор с Община Шумен от 2016г. за вдигане, извозване и последващо разкомплектоване на изоставени автомобили на територията на гр. Шумен. Работата по договора е изпълнен успешно и същият е преподписан и действащ към момента.