Акумулатори и батерии

Метарекс ООД приема за последващо рециклиране негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА). Батериите се разделят на три основни категории: портативни, автомобилни и индустриални.
 

В дългогодишния си дейност дружеството е изградило добри практики в работата с оловно-кисели батерии, никел-кадмиеви батерии, UPS батерии, алкални батерии и др. В търговски обекти и производствени предприятия се предоставят специализирани съдове за разделно събиране на негодни за употреба батерии. При напълване на съдовете, Метарекс ООД осигурява транспорт и приемане на същите и издава всички необходими документи съгласно екологичното законодателство. Компанията е партньор на Рекобат АД - Организация по оползотворяване на негодни батерии и акумулатори.