Хартия

Метарекс ООД търгува с различни видове отпадъчна хартия. Някои от основните категории, в които дружеството се е специализирало в дългогодишната си работа са хартия от опаковъчни материали, велпапе, документална хартия, тишу и др. Доставчици на дружеството са производствени предприятия, администрации, системи за разделно събиране на отпадъци, търговски обекти, физически лица и др.
 

Метарекс ООД разполага с лицензирани и оборудвани работни площадки на територията на цялата страна, където отпадъците от хартия се подготвят за предаване на краен преработвател. За удобство на клиентите си фирмата предоставя специализирани съдове за разделно събиране на отпадъци от хартия, като след напълване на същите се осигурява транспорт за извозване на натрупаните количества.

Дружеството предлага решения за обработка на хартиени шпули, гланцирана хартия, хартия от етикети, композитни опаковки, пресован картон и др. Поддържа дългогодишни партньорства с данъчни служби, адвокатски кантори, медицински центрове, здравно осигурителна каса, банкови институции във връзка с извършване на услуга по унищожаване на архив (документи). Метарекс ООД притежава Удостоверение № 0033283 за администратор на лични данни, издадено от Комисия за защита на личните данни.