Пластмаси

В категории пластмаси попадат много и различни видове отпадъци. Някои разновидности могат да бъдат рециклирани и използвани отново. За друга част все още няма решения за преработка на световния пазар и те подлежат на оползотворяване чрез изгаряне.
 

Основни типове пластмаси, които изкупуваме:

  • Бутилки от PET (полиетилен терефталат), сортирани по цвят или смесени
  • HDPE (полиетилен висока плътност) пластмаса
  • LDPE (полиетилен ниска плътност) пластмаса
  • PP (полипропилен) биг бегове

Използвани биг бегове и чували от тъкан полипропилен, които вече са неизползваеми и подлежат на рециклиране. Допуска се замърсяване в разумни граници с нелепкави вещества, които могат да бъдат отмити при прането на пластмасата.

Пластмасови отпадъци се генерират от използвани опаковки, разкомплектоване на автомобили, разглобяване на електрическо електронно оборудване, изрезки и бракувани партиди от различни производства и други.

Пластмасови опаковки, които са били в досег с опасни вещества (химикали, масла, бои, лекарства и други) се приемат само за обезвреждане и не подлежат на рециклиране.

Метарекс ООД предлага решения за и отпадъци от нерециклируеми пластмаси, като PVC, многослойни материали, ламинирани фолиа и други.