Съобщение

Image

Уведомяваме Ви, че фирма „Метарекс“ ООД гр. София, ИН 040427202, съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС има следното инвестиционно предложение: Разширение на дейността - изменение и допълнение на Разрешение № 15-ДО-252-19 от 21.06.2019г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци, издадено от РИОСВ Шумен на „Метарекс“ ООД гр. София, съответно за площадки с местонахождение:

-общ. Шумен, гр. Шумен, ул. „Цветан Зангов“ № 30, бивше „РЕМО“;

-общ. Шумен,  гр. Шумен, кв. Мътница, местност „Кариерите“.

Промените свързани с разширението на дейността са:

- допълване на нови отпадъци и дейности с тях;

- допълване на нови дейности на вече разрешени отпадъци;

- промяна на количества на вече разрешени отпадъци.